Hà Nội: Hàng quán đóng cửa phòng dịch, người dân chuyển sang mua mang về

Lên top