Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch để đáp ứng yêu cầu xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.
Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.
Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM