Hà Nội cấm ô tô hoạt động hàng loạt tuyến phố quanh Hồ Gươm