Hà Nội bố trí 850 tỷ đồng phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối TP Việt Trì (Phú Thọ) với huyện Ba Vì của Hà Nội. Ảnh: Baophutho.vn
Công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối TP Việt Trì (Phú Thọ) với huyện Ba Vì của Hà Nội. Ảnh: Baophutho.vn