Hà Giang: Thiệt hại nặng do mưa lũ, một người bị lũ cuốn trôi