Quảng Bình:

Giám đốc rừng phòng hộ Tuyên Hoá “mất tích”

Người dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Tuyên Hóa (theo danviet.vn). Ảnh: Phan Phương
Người dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Tuyên Hóa (theo danviet.vn). Ảnh: Phan Phương
Người dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Tuyên Hóa (theo danviet.vn). Ảnh: Phan Phương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top