Giải cứu cô gái có biểu hiện bất thường trên đỉnh ngọn cây

Cô gái trèo trên cành cây phía dưới là những dãy đá nhọn và vực biển rất nguy hiểm. Ảnh: B.A
Cô gái trèo trên cành cây phía dưới là những dãy đá nhọn và vực biển rất nguy hiểm. Ảnh: B.A
Cô gái trèo trên cành cây phía dưới là những dãy đá nhọn và vực biển rất nguy hiểm. Ảnh: B.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM