Đường Nguyễn Hữu Cảnh xoay xở ra sao khi siêu máy bơm tạm dừng hoạt động?

Công ty Thoát nước đô thị sẽ huy động thêm 2 máy bơm để ứng cứu cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi siêu máy bơm tạm ngưng vận hành.
Công ty Thoát nước đô thị sẽ huy động thêm 2 máy bơm để ứng cứu cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi siêu máy bơm tạm ngưng vận hành.
Công ty Thoát nước đô thị sẽ huy động thêm 2 máy bơm để ứng cứu cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi siêu máy bơm tạm ngưng vận hành.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top