Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đường Nguyễn Hữu Cảnh xoay xở ra sao khi siêu máy bơm tạm dừng hoạt động?

Công ty Thoát nước đô thị sẽ huy động thêm 2 máy bơm để ứng cứu cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi siêu máy bơm tạm ngưng vận hành.
Công ty Thoát nước đô thị sẽ huy động thêm 2 máy bơm để ứng cứu cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi siêu máy bơm tạm ngưng vận hành.