Dự báo thời tiết 5.9: Khả năng xuất hiện cơn bão số 9

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM