Dự báo thời tiết 5.9: Khả năng xuất hiện cơn bão số 9

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.