Đồng đội phi công Su-22 hi sinh: "Mấy hôm trước chúng tôi vẫn còn cười nói vui vẻ, thế mà..."