Hình ảnh ban đầu hiện trường máy bay quân sự Su-22U rơi tại Nghệ An