PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM NGUYỄN QUANG VINH:

Đổi mới sáng tạo là chìa khoá để mở cánh cửa 4.0

Từ bên phải qua: Ông Nguyễn Quang Vinh - đại diện VCCI, cùng Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển tại cuộc họp báo Bảng xếp hạng doanh nghiệp 2017.
Từ bên phải qua: Ông Nguyễn Quang Vinh - đại diện VCCI, cùng Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển tại cuộc họp báo Bảng xếp hạng doanh nghiệp 2017.
Từ bên phải qua: Ông Nguyễn Quang Vinh - đại diện VCCI, cùng Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển tại cuộc họp báo Bảng xếp hạng doanh nghiệp 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM