Cúng sao giải hạn: Trốn tránh tai họa do chính mình gây nên?

Dịp đầu năm mới, biển người lại đổ đến chùa Phúc Khánh làm lễ giải hạn. Ảnh: LĐO
Dịp đầu năm mới, biển người lại đổ đến chùa Phúc Khánh làm lễ giải hạn. Ảnh: LĐO
Dịp đầu năm mới, biển người lại đổ đến chùa Phúc Khánh làm lễ giải hạn. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top