Đi xe khách, cô gái trẻ bị phụ xe giở trò sàm sỡ

Đi xe khách giường nằm, cô gái bị phụ xe luồn tay vào người lục túi rồi giở trò sàm sỡ.
Đi xe khách giường nằm, cô gái bị phụ xe luồn tay vào người lục túi rồi giở trò sàm sỡ.