Đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ quét, sạt lở đất

2 đợt mưa bão vừa qua, Yên Bái là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: Dân Việt.
2 đợt mưa bão vừa qua, Yên Bái là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: Dân Việt.
2 đợt mưa bão vừa qua, Yên Bái là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: Dân Việt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM