Đẩy mạnh chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt

BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân những lợi ích khi thực hiện chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt. Nguồn: BHXHQN
BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân những lợi ích khi thực hiện chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt. Nguồn: BHXHQN
BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân những lợi ích khi thực hiện chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt. Nguồn: BHXHQN
Lên top