Đại sứ Mỹ Ted Osius ở lại Việt Nam làm Phó Chủ tịch Đại học Fulbright

Đại sứ Ted Osius và Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Đàm Bích Thủy. Ảnh: VOA
Đại sứ Ted Osius và Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Đàm Bích Thủy. Ảnh: VOA