Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ cuối cùng trong vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc