Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ cuối cùng trong vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc