Đà Nẵng: Thêm 2 chợ bị phong tỏa ngăn dịch COVID-19 bùng phát

Chợ Hòa Khánh Nam bị phong tỏa để phòng COVID-19. Ảnh: Nam Long
Chợ Hòa Khánh Nam bị phong tỏa để phòng COVID-19. Ảnh: Nam Long
Chợ Hòa Khánh Nam bị phong tỏa để phòng COVID-19. Ảnh: Nam Long
Lên top