Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Vaccine của Sinopharm là vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép dùng khẩn cấp. Ảnh: Xinhua.
Vaccine của Sinopharm là vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép dùng khẩn cấp. Ảnh: Xinhua.
Vaccine của Sinopharm là vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép dùng khẩn cấp. Ảnh: Xinhua.
Lên top