Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng lắp camera trên xe du lịch để quản lý hướng dẫn viên hoạt động trái phép