Đà Nẵng lắp camera trên xe du lịch để quản lý hướng dẫn viên hoạt động trái phép