Đà Nẵng cho hai nhà máy thép hoạt động lại để “làm nốt việc”

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông báo quyết định cho phép 2 nhà máy hoạt động lại để "làm nốt việc". Ảnh: TT
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông báo quyết định cho phép 2 nhà máy hoạt động lại để "làm nốt việc". Ảnh: TT
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông báo quyết định cho phép 2 nhà máy hoạt động lại để "làm nốt việc". Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top