Đóng cửa 2 nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng: Người dân mong sớm ổn định cuộc sống