Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã có tín hiệu từ tàu cá mất liên lạc 5 ngày qua