Cứu nạn thành công một thuyền viên bị đau tim giữa biển

Thuyền viên được cấp cứu kịp thời
Thuyền viên được cấp cứu kịp thời