Cứu du khách nước ngoài đi lạc tại bán đảo Sơn Trà

Hai du khách nước ngoài đi lạc được Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cứu. (ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)
Hai du khách nước ngoài đi lạc được Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cứu. (ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)
Hai du khách nước ngoài đi lạc được Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cứu. (ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)
Lên top