Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường