Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường