Công điện khẩn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam về ứng phó bão số 10

Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh. Ảnh: LĐO
Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh. Ảnh: LĐO
Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM