Cơn bão năm Giáp Thìn và lời nhắc 104 năm

Dinh tỉnh trưởng Gò Công bị hư hỏng trong cơn bão năm 1904.
Dinh tỉnh trưởng Gò Công bị hư hỏng trong cơn bão năm 1904.
Dinh tỉnh trưởng Gò Công bị hư hỏng trong cơn bão năm 1904.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM