Khánh Hòa

Chuyện lạ, 50 biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá không có chữ ký của chủ tàu

Tàu thuyền neo đậu ở cửa sông Cái, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Tàu thuyền neo đậu ở cửa sông Cái, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Tàu thuyền neo đậu ở cửa sông Cái, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM