Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Du khách đội mưa thưởng thức những kháp đấu đẹp

Kháp tại tứ kết diễn ra hấp dẫn. Ảnh: CTV
Kháp tại tứ kết diễn ra hấp dẫn. Ảnh: CTV
Kháp tại tứ kết diễn ra hấp dẫn. Ảnh: CTV
Lên top