Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu trong sân đang chọi, trâu ngoài sân đã lên phản

Trâu chọi đã được giết mổ, bày bán. Ảnh: CTV
Trâu chọi đã được giết mổ, bày bán. Ảnh: CTV
Trâu chọi đã được giết mổ, bày bán. Ảnh: CTV
Lên top