Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Các kháp đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Ảnh: CTV
Các kháp đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Ảnh: CTV
Các kháp đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Ảnh: CTV
Lên top