Chùm ảnh: Vỡ tan giấc mộng "vàng trắng"

Bạt ngàn cây cao su ở thị trấn Việt Trung bị cơn bão phá nát. Ảnh: Lê Phi Long
Bạt ngàn cây cao su ở thị trấn Việt Trung bị cơn bão phá nát. Ảnh: Lê Phi Long