Chùm ảnh: Người lao động Hà Nội vạ vật trốn cái nắng như thiêu như đốt