Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chùm ảnh: Người lao động Hà Nội vạ vật trốn cái nắng như thiêu như đốt