Bắc Giang:

Chủ tịch huyện Lạng Giang nói về trách nhiệm vụ tự ý phá rào Quốc lộ 1

Ông Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định: Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định: Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.