Choáng: Đồ ăn thừa mốc meo sau tết tại phòng trọ sinh viên

Nồi cơm điện mốc meo sau tết.
Nồi cơm điện mốc meo sau tết.