"Chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Trung tâm Oxford University bị đình chỉ

Kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University diễn ra bát nháo.
Kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University diễn ra bát nháo.
Kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University diễn ra bát nháo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top