Điểm chuẩn 2018 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Nhiều ngành lấy 15 điểm

Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Website nhà trường.
Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Website nhà trường.
Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Website nhà trường.
Lên top