Cháy lớn trong kho hàng ở khu vực Sóng Thần, Bình Dương

Lên top