Ca mắc tăng, Bình Dương lập thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Lên top