"Chảo lửa" Lạch Tray Hải Phòng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam