Chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú