Cảnh báo sử dụng phôi sổ đỏ bị mất để lừa đảo

Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, từ năm 2014. Ảnh: PV
Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, từ năm 2014. Ảnh: PV
Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, từ năm 2014. Ảnh: PV