BHXH TP.HÀ NỘI:

Các doanh nghiệp nợ đang BHXH 3.261,5 tỉ đồng