Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Đời cha thấy sông, đời con chỉ thấy bê tông

Đại gia tự cho mình quyền lấn chiếm bờ sông Sài Gòn làm của riêng.
Đại gia tự cho mình quyền lấn chiếm bờ sông Sài Gòn làm của riêng.
Đại gia tự cho mình quyền lấn chiếm bờ sông Sài Gòn làm của riêng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top