Bờ sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt:

Được thuê đất ưu đãi giá 730 đồng/m2/tháng, nhưng vẫn xẻ thịt bờ sông

Sông Sài Gòn là báu vật chung của mọi người dân, không một ai được quyền chiếm đoạt làm của riêng.
Sông Sài Gòn là báu vật chung của mọi người dân, không một ai được quyền chiếm đoạt làm của riêng.
Sông Sài Gòn là báu vật chung của mọi người dân, không một ai được quyền chiếm đoạt làm của riêng.
Lên top