Bộ Quốc phòng ủng hộ xây trường hàng không triệu đô ở Chu Lai

Bộ Quốc phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư trường hàng không New Zealand - Eagle Flight Training VN tại CHK Chu Lai.
Bộ Quốc phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư trường hàng không New Zealand - Eagle Flight Training VN tại CHK Chu Lai.