Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Bộ Quốc Phòng cảnh cáo Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 19