Bình Dương: Dàn container "chôn chân" ở vòng xoay An Phú